Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

/ Akademia Ruchu zaprasza na warsztaty

„Korespondencje bieżące”

Lublin, 18-21 czerwca 2012 | Festiwal Open City

Rozpoczynamy od godz. 15

1. spotkanie poniedziałek / 18.06.
Ośrodek „Rozdroża”, Krakowskie Przedmieście 39

ilość miejsc ograniczona / wstęp wolny
zapisy: info@opencity.pl/2012

Rynek, bazar, targ – to odwieczne forum społecznego kontaktu, komunikacji, wymiany – kształtowania opinii. Miejsce napływu informacji, przetwarzania informacji i jej dystrybucji. Miejsce niezmiennie zachowujące potencjał ożywiania więzi środowiskowych. Prace prowadzone przez Akademię Ruchu uwzględniają wymienione warunki funkcjonowania modelu zbiorowości w skali lokalnej, nie pomijając odniesień uniwersalnych. W aspekcie komunikacji społecznej wpisują się w charakter środowiska. W aspekcie interpretacji artystycznej poszukują rozwiązań kontrapunktowych, wyrażanych w języku właściwym dla sztuk wizualnych.
Prowadzone w ciągu 3 kolejnych dni, w odniesieniu do trzech różnych lokalizacji lubelskich bazarów prace, zmierzają do przygotowania trzech różnych projektów, które zostaną zrealizowane, w dniu otwarcia Festiwalu Open City (21.06.), od rana do wieczora. Sprawą otwartą, zależną od przebiegu prac, będzie, czy w każdym przypadku zostaną zrealizowane projekty będące wypadkową wzajemnych inspiracji, czy też będą stanowiły rozwinięcie propozycji Akademii Ruchu.
Z założenia prace będą realizowane codziennie w podstawowym cyklu 4-godzinnym (pora dnia do ustalenia – rano czy po południu), uzupełnianym, w miarę potrzeb, dodatkowymi spotkaniami.