Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Organizatorzy

Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej OPEN CITY /  OTWARTE MIASTO

ORGANIZATOR

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie / www.rozdroza.com /

Mirosław Haponiuk – dyrektor Ośrodka Rozdroża
Jan Bernad – dyrektor artystyczny Ośrodka Rozdroża

Eliana Kisielewska
Renata Kołaczek
Paweł Laufer
Monika Mamińska
Barbara Wybacz

współpraca:
Kamila Dworniczak
Monika Kołba
Magdalena Sokół
Marta Szarzyńska