Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Dla mediów

OTWARTE MIASTO TO SZTUKA

/ spotkanie

ANDA ROTTENBERG

ANDRZEJ TRZCIŃSKI

KRZYSZTOF ŻWIRBLIS

WALDEMAR TATARCZUK

WOJCIECH KRUKOWSKI

22 czerwca 2012 | piątek | g. 15:00

/ restauracja Szeroka | lublin, ul. Grodzka 21

Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” zaprasza na spotkanie z gośćmi
i wspólną rozmowę o sztuce w przestrzeni publicznej .
Spotkanie jest częścią programu Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otwarte Miasto 2012.

/ wstęp wolny

Do pobrania:

Logotyp Organizatora

Zaproszenie

Słowo od kuratora