Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Idea

OPEN CITY / OTWARTE MIASTO
Festiwal Sztuki w Przestrzeni Publicznej
Lublin 21.06.-22-07.2012

schody  okna  drzwi

Otwarte miasto to równocześnie zamiennik tego, co zamknięte, zasłonięte, niedostępne. To zarazem możliwość zakotwiczenia tych pojęć w kanonie znaczeń Miasta. Każdy akt przyjęcia egzystencjalnej lub kreatywnej roli w czasoprzestrzeni Miasta zawiera potencjał potwierdzenia lub zakwestionowania jego stanu, a także znaczącej formy zasłonięcia związanej z tym ekspresji. Każdy element utrwalonej matrycy życia miasta: dzień, noc, poranek ujawnia inne warunki jego ekspresji i inne cechy obecności żywiołu ludzkiego. A zarazem stwarza odmienne warunki manifestacji gestu twórczego, który matrycę przetwarza w partyturę. Również nawarstwienia dotychczasowych doświadczeń artysty (i on sam) mogą dla odmiany posłużyć Miastu jako partytura ożywiana impulsami wypływającymi ze współczesnej i historycznie utrwalonej jego dynamiki.

Artysta zwraca uwagę na możliwe odmienności rozumienia „otoczenia”. Jako przestrzeni. Jako przestrzeni społecznej. Jako przestrzeni kreatywnych, również ekstremalnych, reakcji. Jako rezerwuaru obietnic. Jako rezerwuaru zagrożeń. Jako potencjału niespełnialnej możliwości: samej ciszy, samego mroku, samego światła. Reakcja artysta – miasto nie ogranicza się do wymiaru lokalnego – detal konkretnego środowiska lub ogólna inspiracja wyniesiona z takiego spotkania uruchamia myślenie i twórcze decyzje odniesione do skali uniwersalnej . Tworzy nowe sensy.

Festiwal Otwarte Miasto/Open City 2012 będzie spotkaniem artystów wychodzących z różnych doświadczeń, autorów obiektów, instalacji, aranżacji architektonicznych, prac multimedialnych, działań w obszarze street artu, a także poszukujących nowych doświadczeń w sferze ikonosfery dźwięków lub szczególnych zastosowań światła. To również szczególna postać inicjatyw twórczych uruchamiających, poza zdarzeniami typu sztuki akcji czy performances, również procesy natury społecznej.

Tradycyjnie Miasto zachowuje pewne reguły komunikowania doniosłych intencji. Także i tym razem większość projektów znajdzie swoją lokalizację w ścisłym centrum, również ze względu na potrzebę stworzenia spójnej sieci koncentracji punktów energetycznych. Istotną cechą tej edycji festiwalu będzie również decyzja wyjścia poza tę zazwyczaj szczególnie uprzywilejowaną strefę ścisłego centrum miasta, co może prowadzić do zatarcia podziału na bardziej i mniej godną przestrzeń operacji twórczych. W omawianej edycji Festiwalu wystąpi dość wyraźne zarysowanie odmienności postaw i doświadczeń jego uczestników. Niemniej u większości z nich da się dostrzec wspólne piętno pamięci konceptualnego rodowodu gestów twórczych o wartości nie powtarzalnej. Zainteresowanie udziałem w Open City 2012 potwierdzili artyści dojrzałych generacji, o ustalonym prestiżu długoletnich doświadczeń jak Paweł Althamer, Janusz Bałdyga, Andrzej Dłużniewski, Krzysztof M. Bednarski, Mirosław Filonik, Jarosław Kozakiewicz, Ewa Zarzycka, Jerzy Zyśko, jak również zajmujący już trwale znaczącą pozycję artyści średniego i młodszego pokolenia: Artur Klinau, Kuba Bąkowski, Robert Kuśmirowski, Maciej Kurak, Nawer.

Podczas festiwalu odbędą się warsztaty prowadzone przez Akademię Ruchu oraz ich prezentacja podczas pierwszego dnia otwarcia.  Kolejny dzień to debata poświęcona miejscu sztuki w przestrzeni publicznej oraz działanie Komuny Warszawa.

Wojciech Krukowski – kurator festiwalu

OPEN CITY / OTWARTE MIASTO 2012

wernisaże: 21-22 czerwca
początek:  Krakowskie Przedmieście 39 (Lublin), g. 17.00

wystawy czynne do 22 lipca

wstęp wolny

Organizator:
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża”
www.rozdroza.com

Zrealizowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

kontakt:

Barbara Wybacz

barabra.wybacz@rozdroza.com
507 724 300

www.2012.opencity.pl