Open City | Lublin

Festiwal sztuki w przestrzeni miejskiej

Komuna Warszawa

Komuna Warszawa – (Polska)/Plac po Farze

Komuna Warszawa – (Polska) grupa działa od końca 2009 r., jako „pogrobowiec i spadkobierca Komuny Otwock” – jak określają ją sami członkowie. Powstała w 1989 r. „anarchistyczna wspólnota działań”, przyjęła nazwę Komuna Otwock (od miejsca zamieszkania uczestników), a w 1995 r. została zarejestrowana jako stowarzyszenie, którego obszarami działań były dziedziny: kultury i sztuki, edukacji, ochrony środowiska, ochrony praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także aktywizowania społeczności. Powołali ją do życia młodzi artyści – Grzegorz Laszuk (prawnik, grafik i designer) oraz Paweł Stankiewicz. Najważniejsze spektakle i akcje KO i K/W: 1991 – „Rytuał” (akcja parateatralna); 1993 – „Stefan albo sens życia”; 1994 – „Lot na Marsa”; 1996 – „Iluminacja; 1997 – „bez tytułu”; 2000 – „Trzeba zabić pierwszego boga”; „Deklaracja”; La Rivoluzione siamo Noi; 2002 – „Design/Gropius; 2003 ”Perechodnik/Bauman”; 2006 – „Przyszłość świata; 2007 – ”Mill/Maslow” (dwie wersje); 2008 – ”China Wake Up! ” (akcja protestacyjna przed Ambasadą ChRL w Warszawie, jako alternatywa inauguracji Igrzysk Olimpijskich w Pekinie); 2009 – „Księga wynalazków”; 2010 – „Dom kultury” (performance); „Księgi”; „Mapa”.

www.komuna.warszawa.pl